Jdi na obsah Jdi na menu

SPECIÁLKA MASNÝCH PLEMEN KRÁLÍKŮ – ČISOVICE 10 -11.10.2008

29. 10. 2008

SPECIÁLKA MASNÝCH PLEMEN KRÁLÍKŮ

Speciální výstava  KCHKMP se po roce vrátila na čisovické výstaviště. Celá tato akce byla pojata jako přátelské setkání chovatelů těchto plemen. Ve čtvrtek odpoledne a během pátečního rána proběhlo zaklecování zvířat. Počasí nám přálo, proto nic nebránilo průběhu posouzení a posléze typizačním komisím v jejich práci. Vše se podařilo zvládnout tak, aby výstava byla otevřena pro veřejnost ve 14 hod. Někteří návštěvníci museli chvíli počkat na vyvěšení oceňovacích lístků. Myslím, že to ale nikomu moc nevadilo. Naopak se zájmem sledovali práci typizačních komisí, většina poprvé. Členové těchto komisí rádi zodpověděli řadu dotazů. Odpoledne byly vyhodnoceny všechny soutěže této výstavy. Zároveň byl zahájen prodej. Mne jako předsedu klubu mrzí, že bylo nabídnuto k prodeji málo zvířat. Z králíků kalifornských jen jeden. Myslím, že právě proto klesá návštěvnost speciálek. Výbor klubu s členskou základnou proto bude muset přijmout opatření, aby se v budoucnu tato situace zlepšila. Vím ale, že většina vystavených zvířat byla zamluvena již řadu měsíců před speciálkou. Vždyť i já před lety na své první klubové burgundské také čekal.

Teď ale zpět k průběhu výstavy. Večer, v klubovně výstavního areálu, následovalo přátelské posezení s hudbou, při kterém jsme popřáli pevné zdraví př. Velechovskému, který mezi námi oslavil svojí „šedesátku“. Sobotní dopoledne proběhlo mezi chovateli na výstavišti. Po té jsme se sešli ke krátké členské schůzi, kde posuzovatelé zhodnotili vystavená plemena jako celek, co je dobré a na co dát pozor.  Dík posuzovalelům – členům klubu, přátelům Kotyzovi, Trávníčkovi a Ing. Řídkému patří za to, že se vzdali posudečného ve prospěch pořádající organizace. Někteří klubisti si posteskli nad malou účastí svých kolegů i slabší návštěvnost této akce. Co na to říct? Přítel Gajdůšek přijel se svými králíky až od Uherského Brodu, př. Trávníček ze Vsetína. Kdyby takto přistoupili k podzimní speciálce i ostatní, bylo by na výstavě víc než letošních 269 králíků. Schůze byla ukončena předáním cen a pohárů.

Výsledky výstavy:

Nb: Vítězná kolekce př. Kancnýř 380,5b

Šampion 1.0 1) Kancnýř 96b, 2) Jurica 95b, šampionka 0.1 1) Jurica 96b, 2) Jurica 95,5b.

Čestné ceny: Jurica 378,5b, ing.Javůrek 378b, Krejčí 378b.

Bu: Vítězná kolekce př.Troníček 379,5b

Šampion 1.0  1)Troníček 96b  2)Troníček 95b, šamp. 0.1 1) Menoušek 95,5b 2)Řechka 95 b

Čestné ceny: Kulhánek 378,5 Řechka 1.377,5b, 2. 377,5b nejlepší barva př. Řechka 0.1 95b

Kuvh: Vítězná kolekce př.Dlouhý 376b.

Sivž: Vítězná kolekce Hušek Jaroslav 374,5b

Kal: Vítězná kolekce Jeníček 380 b

Šampion 1.0 Jeníček 95b, šampionka 0.1 Gajdůšek 95,5b.

Čestné ceny: Jeníček 379b, Kostelecký 378b, Dvořák 377,5b. 

Co říci na závěr? Na speciálce se vždy sejde to nejlepší, co v daném plemeni v republice je. Přes všechnu propagaci, vždy půjde o trochu uzavřenou společnost. Proto jako nejlepší prezentaci klubu před veřejností vidím výstavy národní. Odmítáme však svá špičková zvířata posílat na národní výstavy pořádané pod širým nebem, kde hrozí promoknutí nebo úžeh a také doufáme, že není takový luxus, aby každý králík měl misku jak na vodu, tak na ječmen. Doufáme, že právě tak bude zajištěna již příští Národní výstava mladých králíků v září 2009 v Lysé nad Labem, kterou náš klub opět pojme jako soutěžní a zúčastní se jí v plné síle.

Za účast, pomoc s posouzením a typizací i to, že našli do Čisovic cestu děkuji členům klubu, za uspořádání výstavy (včetně výborné kuchyně) pak členům místní ZO.

Zvláštní poděkování patří místnímu OÚ Čisovice, zastoupeným p. starostkou Kurhanovou, který tuto akci také pomohl realizovat.

Za klub i ZO Čisovice Zdeněk Troníček